Ziobro zapowiedział wniosek o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w poniedziałek złoży formalny wniosek do ministerstwa rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W tej konwencji znalazły się też zapisy o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe. Jednym z nich jest konstruowanie pojęcia tzw. płci kulturowej, w opozycji do płci biologicznej, czyli prowadzenie do wniosku, że biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, tylko, ze to jest kwestia wybory społeczno-kulturowego, którego każdy może dokonywać

tłumaczył minister.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (nazywana konwencją antyprzemocową lub konwencją stambulską) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Dokument zakłada m.in., że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem oraz że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała w 2015 r.