Wyższe kredyty dla Frankowiczów. Szwajcaria podniosła stopy procentowe.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych z -0,25 proc. do 0,50 proc. To druga podwyżka z rzędu. Zaostrzenie polityki monetarnej to zła wiadomość dla frankowiczów. Gdy szwajcarska waluta się umocni, wzrosną raty ich kredytów.

“SNB dalej zacieśnia politykę pieniężną i podnosi stopę procentową SNB o 0,75 punktów procentowych do 0,5 proc. W ten sposób przeciwdziała ponownemu wzrostowi inflacji i presji na jej rozprzestrzenianie się na towary i usługi” – napisał SNB w komunikacie wydanym po posiedzeniu. 

Zaostrzenie polityki monetarnej zazwyczaj skutkuje umocnieniem lokalnej waluty, co źle wróży Polakom zadłużonym we franku szwajcarskim. Gdy kurs względem złotego wzrośnie, wyższe staną się także raty ich kredytów. 

Szwajcarski bank centralny poprzez podwyżkę stóp procentowych chce walczyć z inflacją, która wzrosła w sierpniu do 3,5 proc. w skali roku. To znacznie niższy poziom niż w większości europejskich krajów, jednak wciąż pozostaje najwyższa od blisko 30 lat, co niepokoi przedstawicieli SNB. 

 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 15 grudnia.