Wyrok w sprawie znanego aktora. Jerzy S. skazany za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości

W środę przed krakowskim sądem zapadł wyrok w procesie aktora Jerzego S. Oskarżony nie pojawił się na sali rozpraw, jego obrońca złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Aktor odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Jerzy S. został uznany winnym i skazany na 12 tysięcy złotych grzywny, ma też zapłacić sześć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i prawie 4,3 tys. zł tytułem postępowania kosztów sądowych. Prawo jazdy stracił na trzy lata. Wyrok nie jest prawomocny.

Jak uzasadniał wyrok sędzia Tomasz Rutkowski, materiał dowodowy pozwala tylko na postawienie zarzutu prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Wysokość kary sąd ustalił na podstawie średniego stopnia szkodliwości czynu społecznego oraz na podstawie stanu majątkowego oskarżonego wysokości miesięcznego dochodu aktora, a także uwzględniając podeszły wiek oskarżonego.