Wyniki Matur 2024.

We wtorek ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 84,1% absolwentów szkół średnich, co oznacza, że rezultaty są porównywalne z ubiegłorocznymi. Spośród 245 966 tegorocznych maturzystów, 206 842 osób pomyślnie ukończyło egzamin.

Egzamin maturalny zdało 88,6% absolwentów liceów oraz 78,1% absolwentów techników. Wyniki te pokazują stabilność w poziomie edukacji średniej w Polsce. Ponad 10% uczniów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, podczas gdy 5,5% uczniów nie zdało więcej niż jednego przedmiotu i nie ma takiej możliwości.

Wyzwania dla Obcokrajowców

Wśród obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do matury, 77,7% zdało egzamin, 13,1% ma prawo do poprawki, a 9,2% nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu. Wyniki te pokazują, że mimo wyzwań, jakie niesie ze sobą nauka w obcym kraju, wielu uczniom udało się osiągnąć sukces.

Szczegóły Przedmiotowe

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że język polski na poziomie podstawowym zdało 95% uczniów, matematyka – 89%, a najczęściej wybierany język angielski – 96%. Średnie wyniki w tych przedmiotach to odpowiednio 61%, 63% i 78%.

Przedmioty Rozszerzone

Liczba uczniów przystępujących do poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i ich średnie wyniki przedstawiają się następująco:

 • Język angielski: 171 397 uczniów, średni wynik – 62%
 • Matematyka: 68 567 uczniów, średni wynik – 33%
 • Geografia: 55 824 uczniów, średni wynik – 41%
 • Język polski: 48 863 uczniów, średni wynik – 42%
 • Biologia: 40 536 uczniów, średni wynik – 40%
 • Chemia: 20 512 uczniów, średni wynik – 38%
 • Fizyka: 14 459 uczniów, średni wynik – 41%
 • Wiedza o społeczeństwie: 14 427 uczniów, średni wynik – 35%
 • Historia: 14 073 uczniów, średni wynik – 42%
 • Informatyka: 8 808 uczniów, średni wynik – 36%

Języki Obce i Mniejszości Narodowe

Średnie wyniki z języków obcych również prezentują się interesująco:

 • Język niemiecki: 2 772 uczniów, średni wynik – 57%
 • Język rosyjski: 1 460 uczniów, średni wynik – 78%
 • Język hiszpański: 1 096 uczniów, średni wynik – 48%
 • Język francuski: 511 uczniów, średni wynik – 56%

Wśród języków mniejszości narodowych, najlepiej wypadł język białoruski z wynikiem 99% zdawalności.