W Warszawie pochowano szczątki ofiary holokaustu. Wydobyto je podczas prac remontowych

Na cmentarzu żydowskim w Warszawie pochowano szczątki ofiary Zagłady, które zostały odnalezione na terenie Getta Warszawskiego.
Ludzkie szczątki odkopano w lipcu – podczas prac związanych z konserwacją piwnic jednego z domów. Fundacja Jeden Muranów zawiadomiła policję.

Po przeprowadzeniu czynności – prokuratura wydała stronie żydowskiej szczątki, aby pochować je zgodnie z żydowską tradycją.