W Warszawie po raz 19. wręczono nagrody Ubi Caritas za 2020 rok

W prawosławnej katedrze pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie po raz 19. odbyła się w sobotę ekumeniczna gala wręczenia nagród Ubi Caritas. Nagrody przyznawane są za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych.

Gala Ubi Caritas zorganizowana została po raz dziewiętnasty. Podczas niej osoby wyróżnione za działalność charytatywną odebrały symboliczne nagrody. Caritas Polska nagrodziła statuetkami “Świętej Faustyny”, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała laureatów statuetką “Miłosiernego Samarytanina”, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyznaje nagrodę im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała, a Eleos Kościoła prawosławnego nagrodę “Dłoni Miłosierdzia”.

W tym roku 19. gala wręczenia nagród Ubi Caritas odbyła się w prawosławnej katedrze pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie.

“Akt miłosierdzia wobec bliźniego jest jednocześnie darem dla pomagającego” – powiedział dyr. Caritas Polska ks. Marcin Iżycki dziękując wyróżnionym i nagrodzonym za “mądrość” i obecność w życiu potrzebujących. “Jesteście ludźmi o różnych profesjach i różnych talentach, żywym świadectwem, że każdy może poświęcić swój czas oraz środki, by pomagać potrzebującym” – podkreślił ks. Iżycki.

“Dziękuję Bogu za wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą nie tylko własne potrzeby, ale i potrzeby innych; za wsze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane” – napisał w liście do uczestników gali przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polsk bp Wisław Szlachetka.

Caritas Polska przyznała wyróżnienia w trzech kategoriach: darczyńca, świadectwo oraz współpraca. W pierwszej nagrodę główną otrzymał Janusz Kmiecik – prezes PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. w Dąbrowie Górniczej nominowany przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Natomiast wyróżnieni zostali: firma P.P.U.H. Ankop Anatol Wrona z Łańcuta z Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Grupa Producentów Agros Sp. z.o.o. – zrzeszająca rolników i sadowników z Kujaw z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

W kategorii świadectwo nagrodę główną otrzymała s. Hiacynta Popiel ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, kierownik Domu Matki i Dziecka w Przemyślu nominowana przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Wyróżnieni zaś zostali wolontariusze: Krystian Morys z Caritas Archidiecezji Katowickiej, Bogumiła Marzec z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Urszula Antosz-Rekucka z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W kategorii współpraca nagrodę główną otrzymał Ryszard Jędruch – wójt gminy Tryńcza z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Jednym z owoców współpracy jest powołane w 2018 r. Centrum Integracji Społecznej, gdzie codziennie wsparcie otrzymuje 40 osób dotkniętych bezrobociem i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyróżnienia otrzymali: Anna Tarnawska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Ewa Najdek – wykwalifikowana pielęgniarka zaangażowana w letni wypoczynek dla dzieci z Caritas Diecezji Elbląskiej.

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos w bieżącym roku walki z pandemią nie przyznała nagród głównych.

“Nie oznacza to, że zabrakło nam osób angażujących się w działalność pomocową. Wręcz odwrotnie, było ich tak wielu, że przyznanie dwóch nagród byłoby po prostu nietaktem” – powiedział ks. Doroteusz Sawicki. Kapituła przyznała za to 8 wyróżnień w trzech kategoriach.

Dyplomem uznania “Dłonie Miłosierdzia 2020”, w kategorii świadectwo miłosierdzia uhonorowani zostali: Elżbieta Cetra i Bogumiła Suszc. W kategorii “Współpraca z ELEOS” wyróżnienie otrzymali nauczyciele: Halina Szymaniuk i Marek Tofiluk. Natomiast w kategorii nagroda specjalna uhonorowano kierowników “Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego”: Dorotę Maksymiuk, Katarzynę Kozłow, Ewę Krysztopowicz i Katarzynę Zagrzywiec.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nagrodę główną “Miłosierny Samarytanin” przyznała swojemu wieloletniemu doradcy ks. Klausowi-Dieterowi Kottnikowi. Był on przewodniczącym zarządów kilku instytucji, w latach 2007–2010 pełnił funkcję prezydenta Diakonii Niemieckiej. Obecnie jest przewodniczącym Misji Dworcowej, organizacji pomocowej, która jest w Niemczech wspólną inicjatywą Diakonii i Caritasu.

Natomiast Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w tym roku nie przyznała nagrody im. Ks. Bp. Jana Niewieczerzała.

Uroczystości uświetnił występ kwartetu Muzyki Cerkiewnej – Katapetasma. (PAP)