“W niektórych państwach członkowskich mają miejsce procesy budzące obawę”. Szefowa KE o praworządności

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę (15.09) wygłosiła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu orędzie o stanie Wspólnoty. Szefowa Komisji Europejskiej zwróciła uwagę, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny być przestrzegane w każdym kraju Wspólnoty.

– Wyroki te są wiążące. I dbamy o to, by były wykonywane. W każdym państwie członkowskim Unii. Ochrona praworządności to nie tylko szlachetny cel, ale także ciężka praca i nieustające dążenie do poprawy – wskazała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen przyznała, że “w niektórych państwach członkowskich mają miejsce procesy budzące obawę”. – Na początku zawsze jest dialog, ale dialog nie jest celem samym w sobie. Dlatego realizujemy dwutorowe podejście dialogu i zdecydowanego działania – dodała.