Unia Europejska przeznaczy 700 tysięcy euro na pomoc dla migrantów na Białorusi.

Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczyła 200 tys.euro na pomoc humanitarną dla Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), za której pośrednictwem środki trafią do migrantów na Białorusi. UE zabezpieczyła też dodatkowe 500 tys. euro na ten cel.