Tusk w tarapatach. Falenta złożył pozew, zawiadomienie ws. przestępstwa i akt oskarżenia

Marek Falenta złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew, zawiadomienie ws. przestępstwa i prywatny akt oskarżenia wobec przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Falenta żąda od Tuska przeprosin i zadośćuczynienia finansowego na rzecz Ukrainy.

Jeżeli sąd uznałby, iż Tusk przekroczył swe uprawnienia, sprawując funkcję premiera rządu, grozić mu może nawet trzy lata więzienia.

„Chodzi o prawdziwe tło polityczne rosyjskiego zaangażowania w sprawę pana Falenty, opiekę nad panem Falentą i ewidentny, udowodniony, udokumentowany w zeznaniach, w sądzie, w prokuraturze, udział rosyjskich służb specjalnych w tej operacji” – Falenta cytuje w pozwie wypowiedź szefa PO z konferencji. „(…) Mówię tu o działalności pana Falenty, który był równocześnie pod opieką rosyjskich służb specjalnych. Ja mam tylko oczywisty postulat, ponieważ do dzisiaj nie wyjaśniono, jakby to było możliwe, aby funkcjonariusze CBA, aferzysta węglowy i rosyjskie służby pracowały ręka w rękę w celu obalenia polskiego rządu” – podano w piśmie pozywającym Tuska.

Prawnicy Falenty nie mają wątpliwości: „(…) Donald Tusk sformułował nieprawdziwe i niepoparte żadnymi dowodami twierdzenia w stosunku do powoda, czym pomówił go o współpracę ze służbami rosyjskimi, sprzedaż obcemu wywiadowi nagrań polskich polityków oraz o zdradę narodową, szpiegostwo, a nawet próbę dokonania zamachu stanu. Co podkreśla naganność działania, uczynił to manipulując treścią artykułu” (tekstu Rzeczkowskiego – red.).

„W niniejszym przypadku istnieje podejrzenie popełnienia przez Donalda Tuska przestępstwa przekroczenia uprawnień w związku z kontrolą wszczęto i prowadzoną w spółce Składy Węgla.” – napisano w pozwie. „(…) Okoliczności sprawy wskazują, że decyzja o ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska grup wyborców” – dodano w wyjaśnieniu.

Jak twierdzi Falenta i jego prawnicy, działania Tuska „to jaskrawa ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej”.

Donald Tusk powinien zostać skazany za przestępstwo pomówienia, a wymierzona mu grzywna musi być dotkliwa. Tutaj należy wskazać, co jest wiedzą właściwie powszechną, że Donald Tusk to człowiek o wysokiej pozycji ekonomicznej, co wynika chociażby z faktu pobierania przez niego uposażenia europejskiego z tytułu sprawowanej w przeszłości prezydencji (przewodniczenie Radzie Europejskiej). W ocenie Pokrzywdzonego zasadne będzie wymierzenie Oskarżonemu kary grzywny w 100 stawkach dziennych po 200 zł każda” – napisano w piśmie procesowym.