Trybunał Konstytucyjny: Działanie organów Unii Europejskiej poza granicami kompetencji przekazanymi przez Polskę, jest niezgodne Konstytucją.

Niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Orzeczenie zapadło większością głosów, a dwoje sędziów złożyło zdanie odrębne.

– W zakresie, w jakim Unia Europejska, tworząca coraz silniejszy związek między narodami Europy, w których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego, oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE, osiąga nowy etap, w którym organy Unii działają poza granicami kompetencji przekazanymi przez Polskę w traktach, konstytucja nie jest najwyższym prawem RP mającym pierwszeństwo stosowania, Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne – jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 91 ust. 1 konstytucji RP – ogłosiła Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego.