Trwa dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Prezydent miasta relacjonuje przebieg walki z epidemię zakażeń legionellą

Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej w Rzeszowie. Ma to związek z zakażeniami legionellą – bakterią bytującą m. in. w wodzie i w układach klimatyzacyjnych, powodującą ostre zapalenie płuc.

Legionella to bakteria odpowiedzialna za chorobę znaną jako legioneloza lub choroba legionistów, która może prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc. Zakażenie następuje najczęściej przez wdychanie drobnoustrojów, które rozprzestrzeniają się w powietrzu w postaci aerozolu, np. z prysznica czy klimatyzacji.

Władze Małopolski reagują na sytuację z należytą powagą. Powołanie sztabu kryzysowego jest odpowiedzią na potrzebę skoordynowanego działania różnych instytucji w celu zabezpieczenia zdrowia mieszkańców. Sztab będzie zbierać informacje na temat źródła zakażenia, potencjalnych ognisk oraz podejmować decyzje dotyczące ewentualnych działań prewencyjnych.

Eksperci podkreślają, że najważniejsze jest teraz ustalenie źródła zakażenia i jego eliminacja. Przy odpowiedniej interwencji i środkach ostrożności ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się bakterii jest niewielkie.

Mieszkańcy Małopolski są zachęcani do ostrożności, unikania miejsc o potencjalnie dużej koncentracji aerozolu, takich jak publiczne prysznice czy baseny, oraz do monitorowania swojego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysoka gorączka, kaszel, ból w klatce piersiowej czy trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Władze regionu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i wszystkie niezbędne środki zostaną podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Jednocześnie apelują o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zaleceń.

Należy pamiętać, że bakteria Legionella nie jest przenoszona z osoby na osobę, a więc stosowanie zasad higieny i ostrożności w miejscach publicznych znacznie ogranicza ryzyko zakażenia.

W ciągu najbliższych dni oczekiwane są dalsze informacje na temat sytuacji oraz ewentualnych działań, które zostaną podjęte w związku z wykryciem bakterii w Małopolsce.