Odkryli siedzibę pierwszych polskich władców

W Gnieźnie w województwie wielkopolskim odkryto fragmenty przedromańskiej architektury, które mogą być pozostałością po rezydencji pierwszych polskich władców. Badacze przyznają, że takie znalezisko to rzadkość. Wkrótce zostanie zabezpieczone i zasypane ziemią, a naukowcy przystąpią do opisywania swojego odkrycia. Fragment jednej z najwcześniejszych budowli kamiennych w kraju odkryto na Górze Lecha...

Niezwykłe odkrycie archeologiczne w Poznaniu

Podczas prowadzenia prac wykopaliskowych związanych z Projektem Kolegiata Poznań na placu Kolegiackim dokonano wyjątkowego odkrycia - wśród ruin kolegiaty znajdowały się groby, a w jednym z nich dobrze zachowane szczątki kobiety z różańcem, złotym sygnetem i nakryciem głowy. Jak ustalono, jest to szlachcianka z XVI wieku.