Polacy oceniają NIK najgorzej od 4 lat

Działalność Najwyższej Izby Kontroli pozytywnie ocenia czterech na dziesięciu badanych, a negatywnie – ponad jedna piąta – wynika z marcowego badania CBOS, w którym respondenci pytani byli o ocenę działalności instytucji publicznych. Ocena wypadła najgorzej od czterech lat.