Szef Porozumienia stawia ultimatum ws. ustawy anty-TVN: Ta poprawka gwarantuje wolność mediów i pluralizm

Jarosław Gowin zapowiedział, że Porozumienie poprze nowelizację ustawy medialnej pod warunkiem, że znajdzie się w niej poprawka umożliwiająca inwestowanie w Polsce m.in. firmom z USA.

– Poprzemy tę ustawę tylko pod warunkiem, że przyjęta zostanie poprawka przygotowana przez Porozumienie, rozszerzająca krąg państw na kraje, z których podmioty gospodarcze mogą mieć większościowy udział w polskich mediach, na kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone. Ta poprawka gwarantuje wolność mediów i pluralizm – stwierdził Jarosław Gowin.

Proponowana przez PiS nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma spowodować, że spółki medialne z siedzibą w Polsce nie będą mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN, której właścicielem jest amerykańska spółka Discovery.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym zeszłego roku.