Szczeciński szpital zatrudnia uchodźców z Ukrainy

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy dołączyli do personelu szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Większość przybyła do Polski niedawno i w czasie niezbędnym do potwierdzenia ich zawodowych kompetencji oraz opanowania języka polskiego, nie wykonuje jeszcze czynności medycznych, ale jedynie pomocnicze.

– Mierzę ciśnienie, podłączam i obsługuję aparaty. Staram się załatwić niezbędne formalności i uczę polskiego, zwłaszcza pisania – tłumaczy Julia Bobrenko, pomoc pielęgniarska.