Szczecińska Kolej Metropolitalna z ogromnym opóźnieniem i dużo drożej. Raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli jednej z najważniejszych inwestycji Pomorza Zachodniego – budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. NIK pisze w raporcie o “opieszałości i niesolidności wykonawcy” czyli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zdaniem kontrolerów to spółka odpowiada za opóźnienie i wzrost kosztów inwestycji.

– PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni została oceniona negatywnie przez NIK w zakresie przygotowania inwestycji oraz nadzoru nad wykonaniem zadania – przekazuje nam Anna Dejk-Chojnacka, kontroler NIK w Szczecinie. Jak wskazuje raport NIK, spółka nie wykonała żadnego z dwóch zadań, do których się zobowiązała.

Kontrolerzy NIK wymieniali konkretne błędy, którymi obarczają bezpośrednio PKP PLK, w tym brak opracowania “programu funkcjonalno-użytkowego służącego m.in. do ustalenia wartości zamówienia”. Zdaniem NIK, “PKP PLK jako zamawiający nieprawidłowo ocenił uzyskane wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące m.in. zadeklarowanych terminów wykonania i mimo poważnych wątpliwości, co do ich realności podnoszonych na etapie oceny oferty, udzielił zamówienia”.