Syria: „Cierpienie ludzi trwa” – kryzys niedoboru wody pozostaje nierozwiązany w al-Hasakah

Ponad milion mieszkańców al-Hasakah i jej przyczółków nadal walczy z trwającym kryzysem wodnym, ponieważ mieszkańcy nie mogą się doczekać, aż międzynarodowe organizacje będą pośredniczyć w umowie z Turcją w sprawie wstrzymania odcięcia wody

wielu mieszkańców napełnia zbiorniki na wodę, ponieważ woda pitna jest nadal ograniczona dla mieszkańców miasta i różnych skupisk ludności, które rozciągają się wzdłuż linii wodociągowej. „Cierpienie ludzi trwa, ponieważ stacja Alouk została zlikwidowana w wyniku ciągłych ataków na linie elektryczne i wodne, które ją zasilają” – powiedział Mahmoud al-Akla, dyrektor generalny zakładu wodnego w Hasakah. W listopadzie zeszłego roku dopływ wody został odcięty od głównej stacji Alouk, co doprowadziło do tego, że organizacje międzynarodowe, takie jak UNHCR, zainstalowały ponad 400 zbiorników na wodę w całej Al-Hasakh w celu obejścia blokady. „Organizacje i Rosjanie powinni nam pomóc, zajmując się tą sprawą z Turkami. Tureccy tyrani odcinają wodę, która jest krwią życia. Mamy nadzieję, że państwo i organizacje międzynarodowe pomogą nam w tej sprawie” – dodał Assak Al-Haijji , inny miejscowy. Jedynym źródłem wody pozostawionym dla mieszkańców są wody gruntowe, które według urzędników nie są w stanie napełnić wszystkich mieszkańców i prowadzą do wielu przypadków zatrucia wśród ludzi. „Staramy się w jak największym stopniu wypełnić lukę spowodowaną zakłóceniami na stacji Alouk. Jednak nasze wysiłki nie są uważane za trwałe rozwiązanie. Naszym obowiązkiem jest pomaganie ludziom poprzez dostarczanie wody pitnej przez dzielnice” — Mahmoud Ismail, pracownik w Zakładzie Odsalania Wody wyjaśnił. Dziesiątki przypadków cholery odnotowano ostatnio w prowincji Al-Hasakah jako przyczynę braku czystej wody. Autonomiczna Administracja Północnej i Wschodniej Syrii (AANES) zawarła umowę za pośrednictwem Rosji z siłami wspieranymi przez Turcję. Zgodnie z umową AANES zaopatruje syryjskie tereny opozycyjne w energię elektryczną w zamian za wodę z Alouk, jednak umowa była kilkakrotnie łamana przez obie strony.