Świąteczne tradycje w rumuńskim regionie Marmarosz przyciągają turystów

Marmarosz, uważany za jeden z najpiękniejszych regionów Rumunii, w okresie Bożego Narodzenia łączy tradycje świąteczne z tamtejszym folklorem. Ubrani w tradycyjne kolorowe stroje uczestnicy obrzędów wychodzą na ulice miast, by wspólnie tańczyć, śpiewać i celebrować czas świąt. Część mężczyzn dzwoniąc przyczepionymi do strojów dzwonkami odstrasza złe duchy mające czyhać na mieszkańców w zakątkach ulic. Okres Bożego Narodzenia przyciąga do Marmarosz tłumy turystów, którzy podziwiają tamtejsze obrzędy.