Skażenie wody w gminie Krośnice. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu poinformował, że w niektórych miejscowościach gminy Krośnice na Dolnym Śląsku woda nie nadaje się do spożycia. W próbkach wody wykryto bakterie grupy coli, co oznacza, że może być ona wykorzystywana jedynie w celach sanitarnych.

Trwające Zagrożenie

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny, zagrożenie nadal jest aktualne. Pomimo przeprowadzonych prób wody przez laboratorium zewnętrzne w piątek, wyniki badań nie są jeszcze znane. Inspektor Rafał Nowak z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Miliczu poinformował, że w poniedziałek pobrano dodatkowe próbki w ramach interwencyjnego nadzoru sanitarnego. Wyniki tych badań spodziewane są w czwartek. Do tego czasu woda pozostaje niezdatna do spożycia.

Zakres Obszaru Skażenia

Woda z wodociągu Grabownica, która jest dostarczana do miejscowości Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka i Żeleźniki, została uznana za niebezpieczną. Sanepid zobowiązał Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach do zapewnienia mieszkańcom alternatywnego źródła wody pitnej oraz podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do odpowiednich standardów.

Ostrzeżenie dla Mieszkańców

Mieszkańcy zostali ostrzeżeni o zagrożeniu poprzez alerty RCB, które zostały wysłane w piątek. Na stronie internetowej gminy Krośnice zamieszczono informację o organizacji transportu wody pitnej dla mieszkańców za pomocą cystern.

Zalecenia Sanitarne

Sanepid podkreśla, że woda z wodociągów nie może być spożywana ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków. Jest również nieodpowiednia do kąpieli noworodków, mycia zębów czy przemywania otwartych ran. Może być używana jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.