Senat wznowił obrady

Senat w środę o godz.10.30 wznowił obrady; odbędą się głosowania m.in. nad nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołaną nimi sytuacją kryzysową, w której znalazły się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowelą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracodawca, który prowadzi zakład […]

Senat w środę o godz.10.30 wznowił obrady; odbędą się głosowania m.in. nad nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołaną nimi sytuacją kryzysową, w której znalazły się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z nowelą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

Osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii muszą dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym.

Nowelizacja obejmuje też zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Zakłada możliwość płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiana ta pozwolić ma na zwiększenie możliwości wykorzystania polskiego bonu turystycznego.

Przepisy dotyczą również transportu autobusowego. Będzie to mechanizm wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, który ma na celu umożliwienie im kontynuacji prowadzonej działalności. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, przepisy zakładają przekazywanie przewoźnikom środków finansowych za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Senatorowie będą też głosować nad ustawą o rezerwach strategicznych, zgodnie z którą Agencja Rezerw Materiałowych pozostająca w gestii ministra właściwego ds. energii będzie zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych nadzorowaną przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Celem ustawy – jak wskazano w uzasadnieniu – jest bardziej efektywne zabezpieczenie kraju i obywateli na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, co mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zwiększa też katalog asortymentu rezerw.

Senatorowie mają również zając się rezolucją autorstwa senatorów KO, w której Senat „wyraża solidarność z narodem amerykańskim po tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie 6 stycznia tego roku, w wyniku których zginęło 5 osób” oraz „głębokie ubolewanie z powodu próby zamachu na procedury demokratyczne kluczowego sojusznika Polski”. Potępia też „tych, którzy w niej uczestniczyli i do niej podżegali”. Wyrażają też nadzieję, że przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych zostanie dokończone w sposób pokojowy i sprawny, a państwo i naród amerykański wyjdą z tego doświadczenia silniejsze. Osłabienie USA byłoby niekorzystne dla świata, w tym Polski” – czytamy w projekcie.(PAP)