Sejm rozpoczął posiedzenie. Czternasta emerytura i wybór nowego RPO głównym tematem obrad

Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie, ma się zająć wyborem RPO, projektem ustawy ws. czternastej emerytury, przepisami zakładającymi wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy, także projektami ws. służby zagranicznej i o działach administracji rządowej.

Po rozpoczęciu obrad posłowie uczcili minutą ciszy pamięć kilkorga zmarłych w ostatnim czasie osób: posłanki obecnej kadencji Jolanty Fedak oraz byłych parlamentarzystów: Bronisławy Kowalskiej, Wojciecha Borowika, Edwarda Gnata i Krzysztofa Brzezińskiego.

Zgodnie z harmonogramem obrad, Sejm rozpatrzy w środę rano rządowy projekt ustawy o służbie zagranicznej, a w czwartek nowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej.

Projekt ustawy o służbie zagranicznej zakłada utworzenie odrębnego od Dyrektora Generalnego MSZ stanowiska Szefa Służby Zagranicznej na wzór Szefa Służby Cywilnej. Szef Służby Zagranicznej miałby m.in. czuwać nad przestrzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną.

W projekcie – według komunikatu CIR – znalazła się także korekta stopni dyplomatycznych, zgodnie z którą najwyższym stopniem dyplomatycznym dla zawodowego korpusu służby zagranicznej będzie “minister pełnomocny”, a stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego będzie nadawany przez ministra spraw zagranicznych wyłącznie na czas pełnienia funkcji ambasadora na placówce zagranicznej.

Projekt zmian w ustawie o działach, którym Sejm zajmie się w czwartek rząd przyjął we wtorek. Poprzednią nowelizację ustawy o działach zawetował prezydent Andrzej Duda. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej, a ponadto nie powstanie, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

W czwartek Sejm kolejny raz ma się zająć wyborem nowego RPO. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka we wtorek pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Wawrzyka, pozostałe kandydatury oceniono negatywnie.

Sejm ma także przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy w sprawie tzw. czternastej emerytury, który zakłada, że pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada “złotówka za złotówkę”, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld złotych.

W porządku obrad jest także projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto.

Według projektu resortu rodziny i polityki społecznej najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł. Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Posłowie mają także głosować nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2021 roku. Senat zgłosił w sumie ponad 100 poprawek, zdecydowana większość z nich ma charakter lokalny. Dotyczą m.in. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Jedna z poprawek Senatu zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19. Senat chce też przeznaczyć 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Inna z poprawek popartych przez Senat zwiększa o 2,5 mld zł środki na podwyżki dla nauczycieli. Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro. Jedna z poprawek zakłada przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Sejm ma także zająć się trzema projektami nowelizacji Prawa o ruchu drogowym – dwoma poselskimi i jednym rządowym; zakładają one m.in. wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych już przy wchodzeniu na przejście przez jezdnię. Projektem wiodącym ma być ten przygotowany przez rząd.

W rządowym projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. zderzaku, czyli bardzo blisko poprzedzającego samochodu, na autostradach i drogach ekspresowych. Na drogach ekspresowych i autostradach ma wynosić połowę prędkości z jaką porusza się pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za poprzedzającym pojazdem.

Rządowy projekt zakazuje pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych “oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska”. (PAP)