Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Instalacje będą mogły powstawać 700 metrów od zabudowań

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Oznacza to, że w nowych przepisach, znajdzie się zapis dotyczący 700 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych w przypadku nowych, wiatrakowych inwestycji. Teraz ustawa trafi do podpisania przez prezydenta.

Jej pierwotna wersja, zakładała, że odległości wiatraków od zabudowań miała wynosić 500 metrów. Jednak sejmowa komisja ds. energii przyjęła poprawkę zwiększającą tą odległość do 700 metrów. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który ponownie obniżył odległość do pierwotnej wersji. Posłowie tą poprawkę ostatecznie odrzucili.

Nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że nowe wiatraki będą mogły być lokalizowane tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Podstawą dla określania odległości minimalnej – pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny a odległością minimalną od budynków mieszkalnych – będą między innymi wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo ustawa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi ona zakaz powstawania budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących już turbin wiatrowych. Nowe rozwiązania przewidują także, że inwestor zaoferuje co najmniej 10 procent mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gmin, gdzie te wiatraki powstaną.