Sędzia W. Żurek przywrócony do orzekania w wydziale, z którego został odsunięty. Nieprawomocny wyrok

Katowicki sąd okręgowy przywrócił sędziego Waldemara Żurka do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty, i nakazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie wypłacenie odszkodowania.

– Czuję się bardzo dobrze, dlatego że ten wyrok trafia w punkt w nasze żądania i odzwierciedla to, czego domagaliśmy się od samego początku. Oczywiście jestem zmęczony tym, bo pamiętajmy tym, że jest to pierwsza instancja, proces trwał ponad 4 lata, ale sąd bardzo drobiazgowo przeprowadzał postępowanie dowodowe i wydaje mi się, że też wielką wartością tego procesu jest to, że udokumentowano sposób szykan dokonywany na sędziach, którzy sprzeciwiają się niszczeniu praworządności w Polsce – powiedział Żurek po ogłoszeniu nieprawomocnego wyroku.

Sprawa toczyła się przez ponad cztery lata. W 2018 roku Żurek został przeniesiony do wydziału I cywilnego, funkcjonującego jako sąd pierwszej instancji, przez nominowaną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę ówczesną prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk-Woicką, obecnie szefową nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Część środowiska sędziowskiego, a także sam sędzia, uznali to za szykanę.

Żurek złożył pozew przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie jesienią 2018 roku. Żądał “zaprzestania stosowania czynności mobbingowych” wobec niego, do których zaliczył “przeniesienie do innego wydziału z naruszeniem obecnie obowiązujących przepisów”.

Teraz Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł nie tylko przywrócenie Żurka na stanowisko, ale także że Sąd Okręgowy w Krakowie ma zapłacić 2100 złotych w ramach odszkodowania, a także wpłacić 5000 złotych na fundację Serce Dziecka imienia Diny Radziwiłłowej.

Wyrok jest nieprawomocny.