Rząd podjął decyzję – ile wyniesie płaca minimalna od przyszłego roku?

Od stycznia 2025 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o ponad 300 złotych. Decyzja rządu ma wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej pracowników najmniej zarabiających.

 

Od 1 stycznia 2025 roku, każdy pracownik zatrudniony na pełny etat będzie musiał otrzymywać co najmniej 4626 zł brutto. To wyraźna podwyżka w stosunku do obecnej płacy minimalnej, która wynosi 4242 zł. Dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30 złotych i 20 groszy brutto.

Propozycja wysokości płacy minimalnej na kolejny rok ustalana jest w oparciu o prognozy dotyczące wzrostu cen, czyli inflacji. Jeżeli płaca minimalna jest niższa od połowy średniej krajowej, bierze się również pod uwagę dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Na tej podstawie rząd formułuje propozycję, która trafia pod obrady Rady Dialogu Społecznego (RDS). W przypadku braku porozumienia w RDS, rząd samodzielnie ustala ostateczną wysokość płacy minimalnej.

Podwyżka płacy minimalnej ma na celu poprawę jakości życia najmniej zarabiających pracowników. Wzrost ten jest szczególnie istotny w kontekście rosnących kosztów życia i inflacji, które w ostatnich latach znacznie obciążyły budżety domowe Polaków.