Próby wydostania się z kraju przez Rosjan objętych obowiązkiem wojskowym widać we wnioskach wizowych, a zjawisko będzie narastać; jednak przyznanie wizy w takiej sytuacji nie zależy od dobrej woli – powiedział w środę szef departamentu konsularnego w fińskim MSZ Jussi Tanner.

Jeśli z wniosku wizowego będzie wynikać, że ktoś próbuje opuścić Rosję, a przesłanki powrotu nie są spełnione, to wiza nie jest przyznawana – oświadczył Tanner w wywiadzie dla “Helsingin Sanomat”, komentując ogłoszenie w środę w Rosji częściowej mobilizacji. Nawet jeśli mogłoby się wydawać – tłumaczył – że ucieczka przed powołaniem do rosyjskiej armii, z punktu widzenia wojny na Ukrainie, jest pozytywnym zjawiskiem, to przyznanie wizy jest kwestią prawną, a nie efektem “dobrej woli”