Rosjanie masowo werbują kobiety osadzone w zakładach karnych.

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy werbują kobiety osadzone w tamtejszych więzieniach, aby uzupełnić szeregi wojskowe. W ciągu tygodnia zwerbowano około 50 kobiet z kolonii karnej w Śnieżnem. Informację tę potwierdził Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy prowadzą szeroko zakrojony proces werbowania ludzi do wojskowych działań. Według ukraińskiego sztabu, już 130 000 żołnierzy zostało zwerbowanych. W procesie werbowania uwzględnione są różne grupy społeczne, w tym kobiety osadzone w więzieniach, chłopcy, którzy w tym roku stają się pełnoletni, oraz osoby niepełnosprawne. Doniesienia mówią również o przymusowym powoływaniu do wojska osób chore i lżej rannych, nawet z szpitali, a także osób nieżyjących. Wszystko to jest niezgodne z prawem rosyjskim i jest powszechne na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.