Rolnik z Małopolski znalazł na polu krzemienną siekierkę sprzed kilku tysięcy lat

Rolnik z gminy Raciechowice w Małopolsce znalazł na swoim polu krzemienną siekierkę z epoki neolitu. Nieświadomy swojego odkrycia udostępnił jej zdjęcia w internecie. Prosił użytkowników o pomoc w identyfikacji przedmiotu. O sprawie dowiedziały się służby, które skonfiskowały znalezisko i oddały je pod opiekę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

 

Ekspert z dziedziny archeologii potwierdził, że jest to siekiera krzemienna sprzed kilku tysięcy lat. Informując o zdarzeniu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przypomniała, że zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa, a o każdym takim znalezisku trzeba niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Znaleziony przez rolnika artefakt wkrótce trafi do muzeum.