Protest górników z Turowa we Wrocławiu.

Worki z węglem przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu – tak górnicy z Turowa protestowali przeciwko wstrzymaniu wydobycia. Decyzję o przerwie w pracy kopalni wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po złożeniu skargi przez stronę czeską.

Decyzja ma obowiązywać do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.