Prof. Strzembosz: Do naprawy KRS potrzeba ustawy. Uchwały to środek ostateczny w razie weta prezydenta

Konieczność przywrócenia w Polsce rządów prawa rodzi pytania o kohabitację rządu demokratycznej koalicji i prezydenta Andrzeja Dudy.

Chodzi w pierwszej kolejności o Krajową Radę Sądownictwa, w której przez sześciu laty PiS dokonało zmian, czyniących z niej organ nieprzewidziany w konstytucji, bo zasiadających w nim 15 sędziów zostało nominowanych przez zdominowany wówczas przez PiS parlament, co odebrało tak obsadzonej neo-KRS przymiot niezależności.

Zdaniem profesora Adama Strzembosza, przywracanie legalności Krajowej Radzie Sądownictwa powinno nastąpić w drodze przyjętej przez sejm ustawy, a dopiero w razie prezydenckiego weta należy uciec się do innych metod, jak na przykład sejmowa uchwała uznająca neo-KRS za niekonstytucyjną i nielegalną, co stwierdziły w wyrokach sądy międzynarodowe, których jurysdykcji Polska podlega.