Policjanci zabezpieczyli niewybuchy.

Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi z Mysłowic zabezpieczają miejsce odnalezienia niewybuchów z czasów II Wojny Światowej. 5 pocisków moździerzowych i 4 pociski artyleryjskie odnalazł wczoraj spacerujący po lesie w dzielnicy Janów mężczyzna.

Jeszcze dziś niebezpieczne przedmioty zostaną wywiezione przez saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach na poligon, gdzie zostaną zneutralizowane. Miejsce znalezienia niewybuchów znajduje się z daleka od jakichkolwiek zabudowań.

Wczoraj (01.07) dyżurny mysłowickiej komendy otrzymał zgłoszenie od  mężczyzny spacerującego w lesie  w dzielnicy Janów, o odnalezionych przez niego niewybuchach.
Na miejsce skierowany został patrol wraz z policjantem z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, który potwierdził, że przedmioty te to 5 pocisków moździerzowych i 4 pociski artyleryjskie z czasów II Wojny Światowej.
Teren został wygrodzony, z uwagi na znaczną odległość od zabudowań, nie było konieczne, by zarządzać ewakuację. Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi z Mysłowic zabezpieczają obecnie to miejsce przed dostępem osób postronnych.
Niewybuch zostanie usunięty przez saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach jeszcze dziś.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. 
Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć.
O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.