PKN Orlen i PGNiG chcą współpracować przy budowie bloku w Ostrołęce i rozwoju biogazowni

PKN Orlen i PGNiG rozpoczynają analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji w energetykę gazową i biogaz. Zarządy obu spółek podpisały list intencyjny, dotyczący potencjalnej współpracy przy budowie bloku parowo-gazowego w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni – podał w czwartek płocki koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, zgodnie z podpisanym listem, w ramach analizy, “strony ustalą najważniejsze zasady potencjalnej współpracy, w tym dotyczące jej warunków prawnych, technicznych i finansowych”. Według płockiego koncernu, “strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października.

PKN Orlen informując, iż wraz z PGNiG rozpoczyna analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji w energetykę gazową i biogaz, podał jednocześnie, że “zarządy obu spółek podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy przy budowie bloku parowo-gazowego w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni”.

“Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjały naszych spółek, aby osiągać wymierne korzyści biznesowe. Współpracując możemy efektywniej realizować inwestycje wpisujące się w proces transformacji energetycznej” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie tej spółki.

Szef płockiego koncernu ocenił, że list intencyjny z PGNiG to kolejny krok PKN Orlen przybliżający do budowy elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, a także do zintensyfikowania działań na rzecz powstania sieci biogazowni. “To dobry przykład kooperacji polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką energetyczną” – podkreślił Obajtek.

“Możliwe zaangażowanie PGNiG w budowę bloku gazowo-parowego w elektrowni Ostrołęka postrzegamy jako szansę na budowę wartości spółki i wzmocnienie jej pozycji na rynku gazu ziemnego oraz w segmencie wytwarzania energii” – zaznaczył z kolei Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Jak dodał, “połączenie kompetencji i zasobów” tej spółki i PKN Orlen może “przyczynić się do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i efektywnej transformacji polskiej energetyki w oparciu o alternatywne paliwa gazowe”.

Według PKN Orlen, zawarty w liście intencyjnym zakres wspólnych projektów obejmuje budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW do końca 2024 r., a zaangażowanie obu podmiotów, w tym PGNiG, w tę inwestycję miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia – joint venture. W przypadku biogazowni, jak podał płocki koncern, projekt obejmuje natomiast prowadzenie analiz i prac rozwojowych, w tym akwizycje i rozbudowę testowych biogazowni oraz uruchomienie pilotażowej produkcji. “Budowa bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej ma pozwolić na stworzenie do końca 2025 r. ogólnopolskiej sieci biogazowni” – poinformowano w komunikacie.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że projekt biogazowni wpisuje się w prowadzone przez jego grupę kapitałową “analizy dotyczące możliwości produkcji biogazu, co jest zgodne ze strategicznym kierunkiem rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania”.

Jak przypomniał płocki koncern, spółka Orlen Południe podpisała w lipcu list intencyjny ze spółką H.Cegielski-Poznań, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, dotyczący możliwości budowy 20 biogazowni rolniczych. “Zostałyby one oparte o innowacyjną polską technologię, która umożliwi zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan” – wyjaśniono w informacji.

Realizacja projektu, zdaniem PKN Orlen, będzie oznaczała dla Orlen Południe “utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt”. “Współpraca z PGNiG w obszarze biogazu oznaczałaby stworzenie kompleksowej bazy, która gwarantowałaby efektywny rozwój tego typu projektów” – dodał płocki koncern.

W czerwcu PKN Orlen, uczestniczący w projekcie budowy bloku elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, zapewnił, że przy realizacji inwestycji zostanie maksymalnie wykorzystana dotychczasowa infrastruktura. Według spółki, projekt jest częścią jej strategii zaangażowania w energetykę nisko i zeroemisyjną. “PKN Orlen, zgodnie z deklaracjami, uczestniczy w projekcie budowy bloku w elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej” – oświadczył wówczas płocki koncern.

Przypomniał, że “pierwsze decyzje o rozpoczęciu budowy bloku w Ostrołęce były podejmowane jeszcze w latach 2009-2012 i przewidywały technologię węglową”.

“PKN Orlen podjął się kontynuacji inwestycji, ale z wykorzystaniem paliwa, które wpisuje się w restrykcyjną politykę klimatyczną Komisji Europejskiej” – podkreślił w czerwcu płocki koncern, odnosząc się do swych planów.

W lipcu w ministerstwie rolnictwa podpisany został list intencyjny w sprawie budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną, polską technologię, które pozwolą na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. List podpisały: Orlen Południe, H.Cegielski-Poznań oraz KOWR i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Informowano wtedy, że list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w Polsce, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR. “Dzięki realizacji nowych inwestycji poprawi się efektywność ekonomiczna spółek należących do KOWR. Służyć to będzie także wzrostowi konkurencyjności naszego rolnictwa i przyczyni się do osiągania celów klimatycznych” – ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie biogazowni. (PAP)