Od dzisiaj ważna zmian w Warszawie. Nowe zasady dla kierowców

Od dziś Warszawa wprowadza rewolucyjne zmiany w ruchu drogowym. Strefa Czystego Transportu (SCT) obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic, zakazując wjazdu niektórym pojazdom, by ograniczyć zanieczyszczenia powietrza i poprawić zdrowie mieszkańców.

Nowe Ograniczenia

Do SCT nie będą mogły wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym starsze niż 27 lat, niespełniające normy Euro 2, oraz pojazdy z silnikiem diesla starsze niż 19 lat, niespełniające normy Euro 4. Co więcej, wymagania będą zaostrzane co dwa lata. Od 2026 roku pojazdy z silnikiem benzynowym będą musiały spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku, natomiast pojazdy z silnikiem diesla – normę Euro 5 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku.

Kto będzie zwolniony?

Ratusz przewiduje, że wymogi te dotkną jedynie około 3% pojazdów poruszających się po Warszawie. Istnieją jednak liczne wyjątki. Mieszkańcy, którzy płacą podatki w stolicy, będą zwolnieni z tych wymogów w dwóch pierwszych etapach, do stycznia 2028 roku. Dla seniorów, którzy do końca 2023 roku ukończyli 70 lat, przewidziano dodatkowe ulgi. Wyjątki obejmują również pojazdy specjalne, historyczne oraz te wykorzystywane przez służby publiczne i osoby z niepełnosprawnościami.

Jak sprawdzić pojazd?

Kierowcy mogą sprawdzić, czy ich pojazd spełnia wymagania SCT, korzystając z dedykowanej zakładki “Sprawdź swój pojazd” na stronie Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). Osoby, które nie spełniają wymogów, mogą ubiegać się o wyłączenie poprzez internetowy formularz, po czym otrzymają wirtualne potwierdzenie uprawniające do wjazdu do strefy.

Granice Strefy

Granice SCT pokrywają się z głównymi arteriałami i liniami kolejowymi miasta, wyznaczone przez al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasę Łazienkowską, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną oraz północną obwodnicę kolejową. Ulice te nie będą objęte zakazem.

Wyjątkowe Wjazdy

Miasto przewidziało także możliwość okazjonalnego wjazdu do SCT, który można wykorzystać przez cztery dni w roku.

Cel Inicjatywy

Wprowadzenie SCT ma na celu znaczące zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, co bezpośrednio wpłynie na poprawę zdrowia warszawiaków. Jak podkreśla stołeczny ratusz, jest to krok w stronę nowoczesnej, ekologicznej metropolii, która stawia na zdrowie i jakość życia mieszkańców.

Warszawa dołącza tym samym do grona europejskich miast, które podejmują zdecydowane działania w walce ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Strefa Czystego Transportu to istotny krok w kierunku bardziej ekologicznej i przyjaznej do życia stolicy.