Nowy program “Aktywny Rodzic” – wsparcie finansowe dla rodzin już od października

Już od 1 października 2024 roku rusza nowy program “Aktywny Rodzic”, który ma na celu wspieranie polskich rodzin poprzez trzy różne świadczenia. Rodzice będą mogli otrzymać nawet do 1900 złotych miesięcznie na dziecko, ale aby skorzystać z programu, muszą spełnić określone warunki.

Trzy Główne Świadczenia

Program “Aktywny Rodzic” obejmuje trzy główne świadczenia:

  1. Aktywni Rodzice w Pracy (tzw. babciowe) – nowa forma wsparcia finansowego dla pracujących rodziców.
  2. Aktywnie w Żłobku – zastępuje dotychczasowe dofinansowanie do żłobka.
  3. Aktywnie w Domu – zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), świadczenia te przysługują niezależnie od dochodu rodziny i są zwolnione z podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kto Może Skorzystać?

Świadczenia z programu “Aktywny Rodzic” przysługują:

  • obywatelom Polski,
  • obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii,
  • innym cudzoziemcom, pod warunkiem legalnego pobytu i dostępu do rynku pracy w Polsce.

Wyjątek stanowią obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi – dla nich dostępne jest jedynie świadczenie “Aktywnie w Żłobku”, pod warunkiem, że przebywali legalnie w Polsce przez co najmniej 365 dni.

Szczegóły Świadczeń

Aktywni Rodzice w Pracy

Świadczenie to przysługuje rodzicom lub opiekunom pracującym zawodowo na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy, które nie uczęszcza do przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego. Aby otrzymać wsparcie, rodzice muszą być zatrudnieni, prowadzić działalność gospodarczą lub pracować w służbach mundurowych. Minimalne zarobki muszą wynosić co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktywnie w Żłobku

To świadczenie dotyczy dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. Przysługuje ono do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadku utrudnionego dostępu do przedszkola – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Aktywnie w Domu

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy i wynosi 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Wysokość Świadczeń

  • Aktywni Rodzice w Pracy: 1500 zł miesięcznie na dziecko, 1900 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Aktywnie w Żłobku: do 1500 zł miesięcznie, 1900 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Aktywnie w Domu: 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak Składać Wnioski?

Wnioski można składać tylko elektronicznie, od 1 października 2024 roku. Wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

Bezpieczeństwo i Dostępność

Program “Aktywny Rodzic” został zaprojektowany, aby zapewnić wsparcie finansowe bez względu na dochód rodziny. Świadczenia te nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej, co gwarantuje pełne wykorzystanie przekazywanych środków na potrzeby dzieci.

Ten nowy program ma na celu wspieranie polskich rodzin, ułatwiając im godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi oraz zapewniając stabilność finansową w kluczowych latach rozwoju dziecka.