Nowe przepisy ruchu drogowego zwiększą bezpieczeństwo pieszych.

Już za tydzień w życie wejdą ważne zmiany nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych. Nowe regulacje zakładają zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zakaz tak zwanej jazdy na zderzaku.

Wcześniej ze strony rządu słychać było zapowiedzi przeprowadzenia kampanii informacyjnej na ten temat.

– Zwiększamy bezpieczeństwo najmniej strzeżonych uczestników ruchu, najbardziej narażonych na skutki wypadków. Mam tu na myśli pieszych, przechodzących przez przejście. Kampania informacyjna, dzięki której będziemy docierali do wszystkich z tymi właśnie podstawowymi informacjami. Mamy właśnie nadzieję, że dzięki tej szeroko prowadzonej kampanii zmniejszy się liczba niebezpiecznych zdarzeń na drodze – wyjaśnił minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.