Niezwykłe znalezisko w centrum Tarnowa. Prywatny inwestor sam pokrywa koszty archeologiczne.

Tarnów jest niezwykle bogaty w zabytki kryjące się pod powierzchnią. Tym razem podczas prac remontowych prowadzonych w kamienicy przy ul. Brama Pilzneńska 4 doszło do niesamowitego odkrycia.

Pod ziemią znajdował się fragment mostu z początku XVI wieku, czyli z czasów hetmana Jana Tarnowskiego. W trakcie odkopywania fundamentów, odsłonił się jeden filar mostu, następnie sklepienie i drugi filar.