Nieszczelna cysterna z gazem propan-butan na kolejowym przejściu granicznym w Braniewie

Na kolejowym przejściu granicznym w Braniewie doszło do rozszczelnienia cysterny z gazem propan-butan. Po dwugodzinnej akcji strażakom udało się opanować wyciek.

 

Łącznie w tym transporcie znajdowało się 25 cystern, które przyjechały do Polski z Obwodu Królewieckiego – dawniej zwanego kaliningradzkim. W każdej było 70 m sześciennych gazu. Według strażaków cysterna, która uległa rozszczelnieniu była przeładowana. Pod wpływem temperatury gaz zaczął się rozprężać i uszkodził zawór.