Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego domagają się od władz miasta interwencji ws. drastycznego wzrostu cen ciepła z miejskiej elektrociepłownil

Mieszkańcy Piotrkowa korzystający z wody i ciepła dostarczanych przez miejską elektrociepłownię są rozgoryczeni wysokością podwyżek cen, które rujnują ich domowe budżety.

Demonstrujący zebrali się przed urzędem miejskim, aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu podwyżek stawek, część domaga się też dymisji prezesa elektrociepłowni. Prezydent miasta Krzysztof Chojniak wyraził zrozumienie dla emocji protestujących i zapowiedział, że zwróci się o wsparcie do parlamentarzystów.