Marka N. usłyszał wyrok za atak na szkołę w Brześciu Kujawskim.

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku doprowadził do skazania Marka N. za atak na szkołę nr 1 w Brześciu Kujawskim. Sąd Okręgowy we Włocławku 20 września 2022 roku skazał mężczyznę na karę łączną 25 lat pozbawiana wolności.

Do zdarzenia doszło 27 maja 2019 roku w Brześciu Kujawskim. Marek N. mający wówczas 19 lat wtargnął do szkoły Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Sprawca spowodował trzy eksplozje ładunków wybuchowych, które samodzielnie wykonał. Po wrzuceniu do klasy pierwszego ładunku, nastąpił wybuch, po którym uczniowie wraz z nauczycielem wybiegli z klasy. Wówczas Marek N. zaczął do nich strzelać z broni czarnoprochowej, na którą nie jest wymagane zezwolenie. Oskarżony doprowadził do postrzelenia dwóch uczennic. Kolejne detonacje bomb „domowej produkcji” nastąpiły na pierwszym piętrze szkoły i na chodniku przed szkołą.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył Marka N. m.in. o usiłowanie zabójstwa i zastraszenia wielu osób w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. 

Kolejny zarzut dotyczył usiłowania zabójstwa małoletniej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została dwukrotnie trafiona w wyniku czego doznała obrażeń narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni. 

Ponadto Marek N. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa kolejnej pokrzywdzonej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została trafiona i doznała obrażeń ciała powyżej okres trwający dłużej niż 7 dni.

Sąd Okręgowy we Włocławku 20 września 2022 roku uznał Marka N. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał go za poważne zastraszenia wielu osób poprzez wrzucenie do pomieszczenia klasy uprzednio skonstruowanego przez siebie improwizowanego urządzenia wybuchowego, które zagrażało zdrowiu nauczyciela oraz 17 uczniów na karę 4 lat pozbawienia wolności. Za pozostałe eksplozje spowodowane przez Marka N. został on skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Za usiłowanie zabójstwa dwóch pokrzywdzonych w kierunku których oskarżony oddał strzały został on skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wobec Marka N. Sąd orzekł karę łączną wnioskowaną przez prokuratora w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd orzekł nawiązkę na rzecz dwóch postrzelonych uczennic w wysokości 35 tysięcy i 30 tysięcy złotych. Natomiast na rzecz nauczyciela i uczniów w kwotach odpowiednio 2 i po 3 tysiące złotych.