Malta odmówiła wstępu do portu dla statku z uchodźcami. Migranci wyskoczyli za burtę

76 uchodźców przebywających na statku „Open Arms” wyskoczyło za burtę w porcie w Palermo. Migranci oczekiwali na zgodę na wpłynięcie do włoskiego portu. Wcześniej jednak podobnej zgody odmówiono im na Malcie. Migranci bojąc się, że w Palermo może być podobnie próbowali wpław przedostać się na brzeg. Wszyscy zostali uratowani przez pracowników portowych