Małopolski szpital św. Ludwika organizuje dla dzieci popandemiczne turnusy leczenia otyłości.

Szpital św. Ludwika w Radziszowie organizuje dla dzieci popandemiczne turnusy leczenia otyłości. Turnusy ruszają w przyszłym tygodniu. Do organizacji turnusów leczenia otyłości “zmusiła chwila” – chodzi o narastający w czasie pandemii problem otyłości wśród dzieci i młodzieży, spowodowany m.in. brakiem codziennych zajęć lekcyjnych, ale i sportowych w szkole, wielogodzinną nauką przy komputerze, niezdrowym odżywianiem i kompulsywnym jedzeniem spowodowanym brakiem rytmu wyznaczonego wcześniej przez szkołę.

– Kluczową terapią jest terapia ruchowa, to jest ćwiczenia, śniadanie, potem zajęcia na sali gimnastycznej, na basenie, szkoła potem znów aktywność, obiad i jeszcze raz aktywność, ale ważne są też spotkania z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą – wyjaśniła Grażyna Spychałowicz-Brol ze Szpitala Dziecięcego Św. Ludwika w Radziszowie.