M. Banaś: NIK negatywnie ocenił proces przygotowania wyborów kopertowych.

Rano w Sejmie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił informację o działaniach instytucji publicznych w związku z organizacją wyborów kopertowych w maju 2020 roku, które się nie odbyły. – NIK negatywnie ocenił proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego – przekazał Banaś.

Szef NIK podkreślił, że ocena ta nie odnosiła się do celowości i słuszności przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w trybie korespondencyjnym, a działań organów państwa.

Marian Banaś przypomniał, że analiza ustaleń dokonanych przez kontrolerów NIK dała podstawę do złożenia zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez zarządy kontrolowanych spółek – Poczty Polskiej i PWPW, premiera, szefa KPRM, ministra aktywów państwowych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji.