Legnica: Unieważniono trzeci przetarg na dostawę prądu

Unieważniony został trzeci przetarg na zakup energii elektrycznej dla jednostek gminy Legnica. Podobnie jak w poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

W pierwszym przetargu swoją propozycję złożyła tylko jedna firma – ENTRADE Sp. z o.o. z Jawczyc na kwotę ponad 32 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym był to wzrost o ponad 400 proc.  – W tej sytuacji aby znaleźć dostawcę energii wdrożymy procedurę zamówienia z wolnej ręki – mówi Bożena Czerwińska, dyrektorka wydziału infrastruktury komunalnej.