Łatwiejszy obrót towarowy z Ukrainą

Ukraina spełniła wszystkie wymagania formalne i 1 października 2022 r. stanie się stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja WPT) oraz Konwencji o upraszczaniu formalności w handlu towarami (Konwencja SAD).

Od tego dnia będzie mogła realizować wspólny tranzyt, czyli operacje tranzytowe T1/T2, w tym w systemie NCTS.

Konwencje WPT i SAD są stosowane do przewozów towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami wspólnego tranzytu – obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia i Wielka Brytania.

Uproszczone zasady wspólnego tranzytu, takie jak wzajemnie uznawane zabezpieczenia finansowe i ograniczenie kontroli na granicach, obniżają koszty przewozów ułatwiając i promując obrót towarowy.

Przystąpienie Ukrainy do tych Konwencji ułatwi obrót towarowy pomiędzy Ukrainą i państwami członkowskimi UE oraz pozostałymi stronami Konwencji.