Kolejni cudzoziemcy, którzy nadużyli procedury uchodźczej przekazywani są do Polski

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach przyjęli od niemieckiej policji 9 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy zaraz po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową wyjechali z Polski.

 

Niemieckie służby przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej z Tuplic 4 obywateli Afganistanu oraz 5 obywateli Iraku, którzy nadużywali procedury uchodźczej.

Tylko 15 września funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Tuplicach przejęli w ramach procedury readmisyjnej od niemieckiej policji 4 osobową rodzinę pochodząca z Afganistanu oraz 5 osobową rodzie pochodzącą z Iraku.

Cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie i zatrzymani zostali przez Straż Graniczną. Zdecydowali się jednak ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce i funkcjonariusze SG przyjęli od nich stosowne wnioski. Cudzoziemcy otrzymali także Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, ale nie uprawniają do przekraczania granicy państwowej. Pomimo tego cudzoziemcy udali się do Niemiec i tam złożyli kolejne wnioski o ochronę międzynarodową.

Bezpośrednio po przekazaniu obywatele Iraku oraz obywatele Afganistanu wyrazili chęć złożenia kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Funkcjonariusze SG przyjęli wnioski i wydali cudzoziemcom kolejne Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.

Po zakończeniu czynności służbowych cudzoziemcy skierowani zostali do Ośrodka Recepcyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Ze względów humanitarnych rodzina Iracka do ośrodka w Białej Podlaskiej przewieziona została transportem, który zapewniła Straż Graniczna.

W ramach readmisji tylko w sierpniu funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli od strony niemieckiej 24 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej i zaraz po złożeniu wniosku o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium Polski wyjechali do Niemiec. Od początku 2022 roku funkcjonariuszom NoOSG przekazanych zostało 70 takich cudzoziemców.