Koalicja Obywatelska składa wniosek o odwołanie R. Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jak uzasadnił Jan Grabiec, Terlecki swoimi wypowiedziami na temat Swiatłany Cichanouskiej godzi w polską rację stanu i burzy budowany przez wszystkie rządy program pomocy dla białoruskiej opozycji.

– W związku ze skandalicznymi wypowiedziami marszałka Ryszarda Terleckiego w ostatnich dniach, klub Koalicji Obywatelskiej złoży dziś wniosek o odwołanie wicemarszałka. Wypowiedzi pana marszałka Terleckiego naruszają polską rację stanu, są sprzeczne z polską polityką zagraniczną wpierania opozycji demokratycznej na Białorusi. Uważamy, że marszałek Terlecki nie powinien dłużej reprezentować polskiego Sejmu – stwierdził Jan Grabiec.