KE wezwała Polskę do wykonania wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

Polska nie zastosowała się w pełni do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej – uznała Komisja Europejska. Wezwała nasz kraj do wykonania orzeczenia nakazującego zastosowanie się do unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Polskie władze mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń.

 

Wszystkie te poczynania, począwszy od 2017 roku do dziś, niedostosowanie się do wyroku, świadczy po prostu o wybitnej arogancji Lasów Państwowych, arogancji wobec społeczeństwa. Społeczeństwa, które domaga się wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej” – powiedział Tomasz Zdrojewski, aktywista, „Obóz dla Puszczy”.

Jak dodaje Michał Książek, dziennikarz i obrońca przyrody, za niewykonanie wyroku grozi Polsce kara 130 milionów złotych.