Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytykuje projekt “ustawy anty-TVN”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała oświadczenie w sprawie projektu nowelizującego ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ocenia ją jako instrumentalną próbę wywarcia wpływu na jednego z największych prywatnych nadawców telewizyjnych w Polsce – TVN S.A. i ograniczenia swobody jego działania.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaznacza, że “wolne i pluralistyczne media są jednym z najistotniejszych elementów demokracji. Esencją ich zadań jest kontrolowanie działań władz publicznych oraz ujawnianie informacji istotnych z punktu widzenia życia publicznego”.

W środę wieczorem grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W uzasadnieniu napisano, że “wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w “sytuacji właścicielskiej” grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

Właścicielem Grupy TVN jest amerykański koncern Discovery. Zarządza on stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii – a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koncesja na nadawanie dla TVN24 kończy się we wrześniu. Do tej pory nie została przedłużona.