Głogów: 600 kg śniętych ryb wyłowionych z Odry – trwa dochodzenie

W dniach od 10 do 12 czerwca z Odry w pobliżu Głogowa wyłowiono łącznie 600 kg śniętych ryb. Znalezione ryby obejmują zarówno narybek, jak i większe osobniki. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska intensywnie pracują nad ustaleniem przyczyny tego zjawiska.

 

Próbki wody i ryb zostały pobrane przez różne instytucje, w tym Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dodatkowo, biegły ichtiolog zabezpieczył próbki do badań. Na miejscu pracują również Państwowa Straż Rybacka, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Głogowie, przeprowadzając rekonesans zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w dalszym biegu Odry.

Wyłowione ryby zostały poddane utylizacji, a jakość wody jest na bieżąco monitorowana. Przedstawiciele wojewody podkreślają, że prowadzone są również badania prewencyjne. Codzienny monitoring rzeki ma na celu wykrycie ewentualnego występowania tzw. “złotej algi”, która latem 2022 roku była główną przyczyną masowego śnięcia ryb.

“Poszukujemy przyczyny śnięcia ryb. Oczekujemy na wyniki badań fizykochemicznych. O wynikach tych badań poinformujemy, gdy tylko będą dostępne,” – przekazali przedstawiciele wojewody.

Zespół naukowo-badawczy ds. Odry zaplanował na czerwiec dwa spotkania, podczas których omówiona zostanie bieżąca sytuacja na rzece. Co tydzień spotyka się również zespół zarządzania kryzysowego ministerstwa klimatu i środowiska, aby monitorować rozwój sytuacji i podejmować odpowiednie działania.