Geopark Świętokrzyski w kwietniu z certyfikatem UNESCO

Pod koniec kwietnia Geopark Świętokrzyski otrzyma certyfikat Światowego Geoparku UNESCO. Instytucja zabiegała o to od czterech lat.

Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar pięciu gmin: Kielc, Chęcin, Morawicy, Nowin i Piekoszowa. Na ich terenie występują m.in. unikatowe rezerwaty przyrody nieożywionej: Jaskinia Raj, Kadzielnia, Wietrznia czy Góra Miedzianka. Dziedzictwo geologiczne powiązane jest z wartościami historycznymi i kulturowymi w tym tradycjami górniczymi – liczne pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego i skalnego. W 1996 roku znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy.

 

Geopark Świętokrzyski stara się o przyznanie certyfikatu UNESCO od 2017 roku. Jak powiedział w piątek PAP Mirosław Hejduk, dyrektor centrum edukacyjnego Geonatura Kielce przedstawiciele instytucji otrzymali już zaproszenie na uroczystość przekazania dokumentu, która odbędzie się 22 kwietnia.

“Przeszliśmy wieloletnią procedurę, spełnialiśmy wszystkie wymogi, jakie były przed nami stawiane i teraz możemy z dużą radością i niemal stuprocentową pewnością powiedzieć, że mamy ten prestiżowy certyfikat. Przekazanie dokumentu odbędzie się w formule online. Podczas spotkania jeszcze raz zaprezentujemy walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe tego obszaru” 

powiedział Mirosław Hejduk.

Dyrektor zaznaczył, że korzyścią uzyskania certyfikatu UNESCO jest przede wszystkim wzmocnienie turystycznej marki Kielc i sąsiednich gmin.

 

“Nasze geologiczne skarby będzie łatwiej wykorzystać marketingowo, ponieważ o marce UNESCO słyszał każdy. Obecnie turyści coraz chętniej szukają atrakcji na otwartej przestrzeni w plenerze. Tę ofertę, jako miasto, mamy idealnie skrojoną. Dlatego chcemy też promować nasze hasło +Kielc Naturalnie+” – dodał.

 

Obecnie w Światowej Sieci Geoparków UNESCO jest 147 placówek z 41 krajów. Jedynym geoparkiem z Polski należącym do sieci jest Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa w województwie lubuskim. 

 

Autor: Wiktor Dziarmaga