GDDKiA przygotowana na zimę? Co z zapasami soli?

Kalendarzowe lato jeszcze się nie skończyło, a magazyny soli drogowej GDDKiA są już w dużej mierze wypełnione. “W naszych magazynach mamy tyle soli, ile średnio zużywamy w czasie całego sezonu zimowego. Mamy też podpisane umowy z polskimi kopalniami na dostawy soli w trakcie zimy” – zapewnia GDDKiA.

 

W obliczu pojawiających się informacji o niedoborach soli i potencjalnie alarmującej sytuacji z tym związanej, informujemy, że na chwilę obecną zapełniliśmy solą drogową ok. 75 proc. naszej całkowitej pojemności magazynowej. To stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022, a także średniego jej zużycia na sezon w ostatnim dziesięcioleciu.” – przekazała w komunikacie GDDKiA

Soli pod dostatkiem – liczby nie kłamią

W sezonie 2021/2022 na drogach zarządzanych przez GDDKiA zużyto 345887,47 ton soli. To wynik nieznacznie większy niż średnia z lat 2012-2021, która wynosi 343032 ton soli na sezon zimowy.

Obecnie w magazynach na sezon 2022/2023 mamy zabezpieczone 392424,94 ton soli. Czy zestawiając te liczby ze sobą, można stwierdzić niedobory czy też sytuację alarmową? Zdecydowanie nie. GDDKiA apeluje, by nie kreować nieprawdziwych obszarów, w których rzekomo czegoś brakuje lub za chwilę zabraknie.

A to jeszcze nie koniec

Przygotowania do kolejnego sezonu zimowego drogowcy rozpoczynają tak naprawdę już wiosną każdego roku. W połowie października, zdecydowanie wcześniej niż kierowcy rozpoczną wymianę opon letnich na zimowe, przechodzą w pierwszy stopień gotowości do zimowego utrzymania dróg.

To dotyczy również soli. Pomimo przedstawionych wyżej stanów magazynowych, prace wciąż trwają.

W ramach aktualnie trwających postępowań przetargowych środki do usuwania śliskości zimowej będą nadal sukcesywnie uzupełniane w celu należytego zabezpieczenia, zbliżającego się sezonu zimowego.

Na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych  sól kupowana jest od polskich firm, tj. Kopalni Soli Kłodawa oraz KGHM Metraco. W części województw sól kupowana jest samodzielnie przez wykonawców zimowego utrzymania, którzy pozyskują sól również z innych źródeł.

Jak co roku, w połowie października GDDKiA przedstawi szczegółowe informacje dotyczące gotowości do zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2022/2023.